Szkoły ponadgimnazjalne
Aktualności z życia szkoły

Szanowni Rodzice
W pracy wychowawczej nauczycieli Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich ważne są zasady, które służą pozytywnemu współdziałaniu nauczyciela, rodzica oraz ucznia: tolerancja, szacunek, uczciwość i rzetelność. Mamy nadzieję, że będą Państwo aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły. Zachęcam więc Rodziców do zapoznania się z dokumentami pracy szkoły. Wszelkie uwagi możecie Państwo kierować osobiście do dyrektora szkoły bądź za pośrednictwem poczty mailowej jolantafarynska@op.pl lub nauczycieli.
Harmonijna współpraca rodziców ze szkołą zapewni Państwa dzieciom jak najlepsze warunki nauki i rozwoju. Dlatego też w imieniu własnym i grona pedagogicznego zapraszam na zebrania z rodzicami, które w roku szkolnym 2013/2014 odbywać się będą: 23.X.,11.XII.2013r., 22.I., 26.III., 21.V.2014r. oraz na spotkania indywidualne w pierwsze środy miesiąca: 2.X., 6.XI., 4.XII.2013r. 5.II., 5.III., 2.IV., 7.V., 4.VI.2014r.
Zapraszam również do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, by obserwować dokonania uczniów.
Dyrektor Gimnazjum nr 4
Jolanta Faryńska

Ogłoszenie dyrektora szkoły z dnia 26 września 2013 r. - zobacz więcej ...
Wzór identyfikatora - zobacz więcej ...

RADA PEDAGOGICZNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Dnia 29 sierpnia (piątek) o godzinie 11:00 - aula szkoły


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 r. (poniedziałek) - aula szkoły

KLASA III - godz. 8.00
KLASA II - godz. 9.00
KLASA I - godz. 10.00


Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami o godz. 9.50 przed wejściem do szkoły i razem wchodzą do auli szkoły.

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

Zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. poz. 1024) Prezydent Miasta Stargard Szczeciński ustala, że wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dnia 5 września 2014 r.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015 lub na stronie www.stargard.pl w zakładce miasto/edukacja / wyprawka szkolna.

DOKUMENTY:

Oświadczenie
Wniosek - orzeczenie o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dzieciom uczęszczającym do szkoły
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników dzieciom u których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe

Wykonanie strony: Paweł Kaczmarek ©2005r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Dyrektor» do góry